Trang chia sẻ dữ liệu, phần mềm, kinh nghiệm sử dụng các dòng đàn.

Tổng hợp Sample cho các dòng đàn Yamaha: Truy cập

Chia sẻ Style, Voice hay: Truy cập

Phầm mềm làm nhạc Cubase 5: Truy cập

Phần mềm cắt, ghép, tạo, sửa Sample Expansion Manager: Truy cập

Phần mềm đọc, tạo style trên máy tính, Laptop: Truy cập

Close Menu